نذورات

جهت واریز نذورات نقدی خود از شماره کارت مجازی :

 ۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۲۵-۵۷۰۵

به نام سقاخانه متبرکه حضرت اباالفضل (ع) گلپایگان استفاده نمایید.(قابل استفاده در کلیه خودپرداز ها و درگاه های بانک های عضو شتاب)

همچنین میتوانید از شماره حساب های زیر استفاده نمایید:

بانک رفاه: ۵۸۶۲۰۰۰۰   ( شماره شبا : ۱۹۰۱۳۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۵۸۶۲۰۰۰۰  IR )

بانک صادرات: ۰۱۰۲۸۸۱۱۳۸۰۰۹   (شماره شبا : IR  ۲۷۰۱۹۰۰۰۰۰۰۰۱۰۲۸۸۱۱۳۸۰۰۹ )